สพป.ชัยภูมิ เขต 3 มอบเงินช่วยเหลือครอบครัวนักเรียนในโครงการบ้านปันรัก

วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 นายนิวัฒน์  แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 มอบหมายให้ นายนิมิตร  ฤทธิ์ไธสง รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 พร้อมด้วยนางวรรณภา ภู่ดัด ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และเจ้าหน้าที่ ฉก.ชน.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 มอบเงินช่วยเหลือนักเรียนที่ได้รับการซ่อมแซมบ้านพักอาศัยตามโครงการบ้านปันรัก นโยบายผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ จำนวน 2 ราย ได้แก่ 1.เด็กหญิงปรารถนาพร  แก้วมณี นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านวังกะทะ อำเภอหนองบัวระเหว  2.เด็กชายอดิศร  คำโสภา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านท่ากูบ อำเภอซับใหญ่