สพป.ลำพูน เขต 2 ตรวจสอบสภาพความเสียหายจากวาตภัยโรงเรียนบ้านสันวิไลและโรงเรียนบ้านแม่เทย

เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2563 นายสุรเชษฐ์ พละเอ็น ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 มอบหมายให้นายสำเนียง อัตไพบูลย์ รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 และคณะ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านสันวิไลและโรงเรียนบ้านแม่เทย อ.ลี้ จ.ลำพูน เพื่อตรวจสอบสภาพความเสียหายจากวาตภัย เพื่อให้ความช่วยเหลือต่อไป