สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมประชุมทางไกลรายการ พุธเช้า ข่าว สพฐ.

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นำโดย นายประยงค์ เลาลักษณ์จรรยา รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงร่วมประชุมทางไกลรายการ พุธเช้าข่าว สพฐ. เพื่อนำนโยบายสู่การปฏิบัติ

เมื่อวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ที่ห้องประชุมเลี้ยงผ่องพันธุ์ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นายประยงค์ เลาลักษณ์จรรยา รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ พร้อมด้วย นายมานพ  คงเสนา  นายประสิทธิ์ พิเศษ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ผู้อำนวยการกลุ่ม , ผู้อำนวยการหน่วย และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมทางไกลรายการ “พุธเช้าข่าว สพฐ” เพื่อนำนโยบายสู่การปฏิบัติ  โดยมี นายสุรศักดิ์ อินศรีไกร ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผน โฆษกประจำสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นผู้ดำเนินรายการ