สพม.14 ประชุมผู้บริหารการศึกษา และผู้อำนวยการกลุ่ม /หน่วย

 

 

+++++วันที่ 13 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมเขางุ้ม สพม.14  นายสมชาย รองเหลือ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 เป็นประธานการประชุมผู้บริหารการศึกษาและผู้อำนวยการกลุ่ม สพม.14 เพื่อพบปะพูดคุย แจ้งข้อราชการ นโยบายใหม่ๆ ติดตามภารกิจ การดำเนินงานของแต่ละกลุ่ม / หน่วย รวมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อปรับปรุงพัฒนางานและการบริหารจัดการให้เกิดประสิทธิภาพ ยิ่งขึ้น    เกียรติศักดิ์…ภาพ / เรวดี…ข่าว