สพม.19 ปูพรมตรวจเยี่ยมการรับนักเรียนวันสุดท้าย (มีคลิป)

เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2563 นายไพโรจน์ พรมสอน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 พร้อมคณะกรรมการกำกับ ติดตาม และประเมินผลการรับนักเรียนของสถานศึกษาในสังกัด ลงพื้นที่ออกตรวจติดตามฯ ในวันรับสมัครนักเรียนวันสุดท้าย (12 พ.ค.63) ที่โรงเรียนเชียงคาน อ.เชียงคาน จ.เลย โดยมีนายอนุชา ศิลาเกษ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยผู้บริหารโรงเรียน และคณะกรรมการการรับนักเรียนของโรงเรียน ให้การต้อนรับและนำเสนอข้อมมูลของโรงเรียน ขั้นตอน วิธีการรับสมัครนักเรียนผ่านระบบออนไลน์ ซึ่งทางโรงเรียนเชียงคานได้เปิดการรับนักเรียนเฉพาะทางออนไลน์เท่านั้น และปรากฎว่ามีนักเรียนให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก สมัครเกินแผนที่กำหนดไว้จึงจะต้องมีการสอบในวันที่ 6 และ 7 มิถุนายน 2563 พร้อมได้นำเสนอแผนการจัดสอบตามมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19 ด้วย

จากนั้น นายไพโรจน์ พรมสอน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 พร้อมคณะได้เข้าไปที่โรงเรียนคอนสาวิทยา ต.คอนสา อ.ปากชม จ.เลย  และโรงเรียนเชียงกลมวิทยา ต.เชียงกลม อ.ปากชม จ.เลย  ซึ่งทั้ง 2 โรงเรียนเป็นโรงเรียนประจำตำบลที่มีขนาดเล็ก โดยมีนายสุนทร แดนดี ผู้อำนวยการโรงเรียนคอนสาวิทยา พร้อมคณะ นางวรากร มังบู่แว่น ผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงกลมวิทยา พร้อมคณะ และมีว่าที่ร้อยโทอดุลย์ สุชัยราช ผู้อำนวยการโรงเรียนปากชมวิทยา ประธานกลุ่มโรงเรียนขนาดเล็กเมืองเชียงชม ร่วมให้การต้อนรับ โดยบริบทการรับนักเรียนของทั้ง 2 โรงเรียน นอกจากจะเปิดการรับสมัครทางออนไลน์แล้ว การลงพื้นที่เคาะประตูบ้าน เข้าถึงผู้ปกครอง ผู้นำชุมชน ยังคงเป็นกลยุทธ์ที่ใช้และประสบความสำเร็จ

ทั้งนี้ คณะกรรมการกำกับ ติดตาม และประเมินผลการรับนักเรียนของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 (เลย-หนองบัวลำภู) ได้กระจายลงพื้นที่ออกตรวจติดตามฯ ในวันรับสมัครนักเรียนวันสุดท้าย (12 พ.ค.63) พร้อมกัน โดยนายณัฐภณ ดวงท้าวเศษ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 พร้อมคณะลงพื้นที่โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร และโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู นายสิทธิศักดิ์ ชินชัยพงษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา พร้อมคณะลงพื้นที่โรงเรียนภูเรือวิทยา โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา

…………………………………………………………

กฤตภาส ดวงไพชุม นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ สพม.19 /รายงาน