สพป.เชียงราย เขต 1 รับและส่งมอบพัดลมติดเพดาน ให้กับโรงเรียนในพื้นที่ภูเขาสูงชัน บ้านห้วยชมภู

วันที่ 13 พฤษภาคม 2563 ดร.สมบูรณ์ ธรรมลังกา ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 ประธานในพิธี พร้อม รอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 ร่วมในการรับและส่งมอบพัดลมเพดานจำนวน 20 เครื่อง มูลค่ารวม 25,260 บาท เพื่อนำไปติดตั้งห้องเรียนส่งเสริมบรรยากาศการจัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียน โรงเรียนบ้านห้วยชมภู ซึ่งเป็นโรงเรียนในพื้นที่ภูเขาสูงชันตั้งอยู่ในเขตตำบลห้วยชมภู อ.เมืองเชียงราย จำนวน 10 ห้องเรียน ตามความประสงค์ของคุณชนะ ธนารักษ์โชค ผู้บริจาคที่มอบให้ ว่าที่ ร.ต.วิทยา กิณะนา ผู้ประสานงานร่วมเป็นสักขีพยานในครั้งนี้ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย