สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต.๑ ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวจากเครือ บมจ.สหวิริยา นำเผยแพร่

วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 นายสุรวิทย์ ทับเหล็ก รอง ผอ.สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ให้สัมภาษณ์   ผู้สื่อข่าวจาก บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) บันทึกเทปการให้สัมภาษณ์ ในประเด็นนโยบายและแนวทางการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อโรคไวรัสโคโรนา (Covid – 19) ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1