ปลัดศธ. – สพฐ. – ก.ค.ศ. ร่วมแจงการบริหารงานบุคคลปี 63

วันที่ 13 พฤษภาคม 2563 นายประเสริฐ บุญเรือง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย นายอำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และนายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมแถลงข่าวการบริหารงานบุคคลของ สพฐ. โดยมี นางสุดา สุขอ่ำ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ คณะทำงาน และสื่อมวลชน ร่วมรับฟังการแถลงข่าว ณ ห้องประชุม สพฐ. 1 อาคาร สพฐ. 4 ชั้น 2 กระทรวงศึกษาธิการ

ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ) ได้ประชุมหารือร่วมกับสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งครูผู้ช่วย เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2563 ที่ผ่านมา ดังนั้น เพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ สพฐ. จึงได้จัดแถลงข่าวสร้างความเข้าใจแก่หน่วยงานหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องรับทราบ เพื่อให้การสรรหาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สพฐ. เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ไม่เกิดความเข้าใจสับสน เพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนและหน่วยงาน

ทั้งนี้ ในการแถลงข่าวได้มีการนำเสนอประเด็นเรื่องต่างๆ ที่สำคัญ อาทิ บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) โดย ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, ตําแหน่งว่างและบทบาทหน้าที่ในการสรรหาข้าราชการของ สพฐ. ในปี พ.ศ. 2563 โดย เลขาธิการ กพฐ. และ หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาต่างๆ โดย เลขาธิการ ก.ค.ศ. เป็นต้น