สพป.จันทบุรี เขต 2 ตั้ง “ตู้ปันสุขจันท์ 2”

13 พ.ค.63 น.ส.รัตนา อยู่สวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2
ร่วมเปิดโครงการ   “ตู้ปันสุขจันท์ 2”   หยิบไปแต่พอดี  ถ้าท่านมีใส่ตู้แบ่งปัน  The Pantry of Sharing
โดยเชิญชวนคณะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ร่วมนำเครื่องอุปโภค บริโภค มาใส่
ตู้ปันสุขจันท์ 2 เพื่อร่วมกันแบ่งปันสิ่งดีดี ส่งต่อให้กับคนที่ยังขาดแคลน และยังเป็นการแสดงน้ำใจให้กับ
เพื่อนมนุษย์ด้วยกันอีกด้วย