สพป.อุดรธานี เขต 2 รับชม รายการ “พุธเช้า…ข่าว สพฐ.”

วันที่ 13 พฤษภาคม 2563 นายบูรพา พรหมสิงห์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 พร้อมด้วยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า…ข่าว สพฐ.” ที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ถ่ายทอดผ่านระบบ Video Conference ณ ห้องประชุมร่วมคิด สพป.อุดรธานี เขต 2