การเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์

13 พฤษภาคม 2563 นายสุธี บุญญะถิติ ผอ.สพม.15 และนายสุรศักดิ์ เกลี้ยงสะอาด รองผอ.สพม.15 พร้อมด้วย ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาและเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง เข้าประชุมทางไกล เรื่องการเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ในช่วงเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ของนักเรียนโรงเรียนในโครงการสานฝันการกีฬาฯ กลุ่มโรงเรียนสานฝันในสังกัด สพม.15 และสพม.16 โดยมีนายศราวุธ เดชมณีรัตน์ ผอ.สพก.จชต. ร่วมการประชุมด้วย