สพป.ตาก เขต 1 เปิดกิจกรรม ตู้แบ่งปัน สพป.ตาก เขต 1

นางสาวมนิดา อดิศัยสกุล ผอ.สพป.ตาก เขต 1 เป็นประธานเปิด ตู้แบ่งปัน สพป.ตาก เขต 1 “เชิญหยิบฟรี เอาไปแต่พอดี ถ้าท่านมี ใส่ตู้แบ่งปัน” เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2563 ณ บริเวณหน้าโรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ อ.เมือง จ.ตาก คนไทยไม่ทิ้งกันในสถานการณ์ โควิด-19  มีนายสมคิด มาหล้า รองผอ.สพป.ตาก เขต 1 บุคลากรทางการศึกษา สพป.ตาก เขต 1 ผู้บริหารสถานศึกษาและข้าราชการครู เข้าร่วมพิธีเปิด ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นกิจกรรมที่เป็นการแบ่งปันอาหาร ให้แก่ประชาชนที่เดือนร้อนในสถานการณ์ โควิด-19 โดยเชิญชวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด นำเครื่องอุปโภค บริโภค มาใส่ตู้แบ่งปัน สพป.ตาก เขต 1 ในช่วงเช้า และช่วงเย็น เพื่อร่วมกันแบ่งปันสิ่งดีดี ส่งต่อให้กับคนที่ยังขาดแคลน และยังเป็นการแสดงน้ำใจให้กับประชาชนที่เดือดร้อน ขาดแคลนเครื่องอุปโภค บริโภค โดยในแต่ละวันจะมีครู และนักเรียน อยู่ประจำจุด เชิญชวนให้ประชาชน หยิบพอดี พอใช้ พออิ่ม และชวนแบ่งปัน ใครมีก็นำมาใส่ในตู้เพื่อให้ผู้เดือดร้อนได้มาหยิบไป จะเริ่มตั้งแต่เวลา 08.00 – 16.00 น. ทุกวัน ในการนี้ นางสาวมนิดา อดิศัยสกุล ผอ.สพป.ตาก เขต 1 ยังได้นำตู้แบ่งปัน สพป.ตาก เขต 1 ไปตั้งไว้ทุกอำเภอในเขตบริการ 4 อำเภอ ประกอบไปด้วย อ.เมือง อยู่หน้าร.ร.ตากสินราชานุสรณ์ อ.บ้านตาก บริเวณลานเอนกประสงค์ริมแม่น้ำปิง อ.สามเงา ตั้งอยู่หน้า รร.บ้านใหม่สามัคคี และ อ.วังเจ้า ตั้งอยู่หน้า รร.อนุบาลวังเจ้า สพป.ตาก เขต 1 ขอเป็นส่วนหนึ่งที่จะแบ่งปันสิ่งดีๆ ให้แก่ประชาชนชาวไทยทุกคน เพื่อให้คนไทยทุกคนฝ่าโควิด-19 ไปด้วยกัน