สพป.พิษณุโลก เขต 3 รับชม conference การชี้แจงแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่

ดร.วิเชียร ทรงศรี ผอ.สพป.พล.3   พร้อมด้วยรองทวีพัฒน์ ไมตรีจิตร์ รองสนิท ประหา  รองสมาน เวียงปฎิ รองผอ.สพป.พล.3  ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม  และบุคลากรทางการศึกษา สพป.พล.3   ที่เกี่ยวข้อง รับชม video conference การชี้แจงแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ในวันที่ 13 พฤษภาคม 2563 ณ ห้องประชุมแควใหญ่ สพป.พล.3  อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก