ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 ตรวจเยี่ยม โรงเรียนในการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน 1 กรกฎาคม 2563

วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เวลา 10.00 น. ดร.อนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 เดินทางออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านดอนขนุนพัฒนา อำเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย เพื่อติดตามการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน 1 กรกฎาคม 2563 ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งทางโรงเรียนจำเป็นต้องวางแนวทางการจัดการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์วิกฤตโควิด-19 ในทุกระดับชั้นและทุกประเภท ในโอกาสนี้ ดร.อนันต์ พันนึก ได้พบปะกับบรรดาผู้ปกครองนักเรียนพร้อมให้คำแนะนำ ปรึกษา อีกทั้งให้กำลังใจในการปฏิบัติราชการแก่คณะครู และนักเรียน อีกด้วย