ศธ. ร่วมมือ “มูลนิธิการศึกษาทางไกลฯ-กสทช.” เปิดการเรียนการสอนผ่านฟรีทีวี 17 ช่อง รับสถานการณ์โควิด-19

วันที่ 14 พฤษภาคม 2563 พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ประธานมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) และพันเอก นที ศุกลรัตน์ รองประธานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (รองประธาน กสทช.) ร่วมเป็นประธานแถลงข่าวเปิดการเรียนการสอนผ่านฟรีทีวี 17 ช่อง รับสถานการณ์โควิด-19 ครอบคลุมทุกระดับชั้นการศึกษาขั้นพื้นฐาน-อาชีวะ และ กศน. โดยเป็นสื่อหลักในการจัดการเรียนการสอน ควบคู่กับการใช้สื่อออนไลน์ ดีเดย์ 18 พฤษภาคมนี้ รองรับการเปิดเรียน 1 กรกฎาคม 2563 โดยในการแถลงข่าว มีผู้บริหารระดับสูงของทั้ง 3 องค์กร และสื่อมวลชน เข้าร่วมงาน ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล อาคารรัชมังคลาภิเษก กระทรวงศึกษาธิการ

นายณัฐฎพล ทีปสุวรรณ รมว.ศธ. กล่าวว่า กระทรวงศึกษาธิการได้ร่วมมือกับมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ และคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) จัดรูปแบบการเรียนการสอนทางไกลผ่านสัญญาณฟรีทีวี 17 ช่อง  ในช่วงการแพร่ระบาดของ COVID-19 สืบเนื่องจากกระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศเลื่อนเปิดภาคเรียน จากช่วงพฤษภาคมของทุกปี ไปเป็นวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เพื่อความปลอดภัยของนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษา และที่สำคัญกระทรวงศึกษาธิการให้ความสำคัญกับความต่อเนื่องในการเรียนรู้ผ่านระบบการศึกษา ภายใต้แนวคิด “โรงเรียนอาจหยุดได้ แต่การเรียนรู้หยุดไม่ได้”

“ที่ผ่านมากระทรวงศึกษาธิการได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและรอบด้าน เพื่อไม่ให้เกิดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อและทำให้การแพร่ระบาดกลับมาอีกครั้ง และการเรียนรู้ที่โรงเรียนยังคงเป็นแนวทางที่ดีที่สุด แต่หากไม่สามารถทำได้ สื่อการเรียนการสอนทางไกล (OnAir) ผ่านฟรีทีวีทั้ง 17 ช่อง จะเป็นสื่อหลักในการจัดการเรียนการสอนควบคู่ไปกับการใช้สื่อออนไลน์ (Online) ทั้งในส่วนของแพลตฟอร์มที่กระทรวงศึกษาธิการได้พัฒนาขึ้น และการจัดการเรียนการสอนแบบห้องเรียนจำลอง (Virtual Classroom)” รมว.ศธ. กล่าว

ขณะที่ พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ประธานคณะกรรมการมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ กล่าวว่า มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์  ได้ให้ความสำคัญกับระบบการศึกษาของประเทศ ด้วยพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9) เพื่อแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาของประเทศไทย และด้วยพระอัจฉริยภาพและสายพระเนตรอันยาวไกลของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 10) ให้สืบสานโครงการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมของมูลนิธิฯ ในการนี้ มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงได้ร่วมมือกับกระทรวงศึกษาธิการ ให้การสนับสนุนการเผยแพร่สัญญาณจากมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ (DLTV) ในระดับปฐมวัย เน้นกิจกรรมเตรียมความพร้อมเด็ก รวมถึงระดับประถมศึกษาถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

“การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ให้ความสำคัญกับระบบการศึกษาของประเทศมาโดยตลอด วันนี้สื่อสาระการเรียนการสอนจะมาเป็นส่วนสำคัญในการให้ความรู้ขั้นพื้นฐานกับนักเรียนทั่วประเทศ ประชาชนชาวไทยทุกครอบครัว มั่นใจได้ว่า ไม่ว่าสถานการณ์ COVID-19 จะเป็นอย่างไร ลูกหลานของพวกเราก็จะมีโอกาสได้เรียนและรับการศึกษาอย่างต่อเนื่อง” พลเอก ดาว์พงษ์ กล่าว

ทางด้าน พันเอก นที ศุกลรัตน์ รองประธาน กสทช. กล่าวว่า ที่ประชุมคณะกรรมการ กสทช. นัดพิเศษเมื่อวันที่ 30 เมษายน ที่ผ่านมา ได้มีมติอนุญาติให้กระทรวงศึกษาธิการใช้คลื่นความถี่ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ เพื่อทดลองหรือทดสอบเป็นการชั่วคราว ตามโครงการทดลองส่งสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัลเพื่อการศึกษา  เป็นการชั่วคราว ให้ออกอากาศแบบความคมชัดปกติ (SD) ผ่านช่องสัญญาณ จำนวน 17 ช่อง เป็นระยะเวลา 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป เพื่อประโยชน์ในการศึกษาของนักเรียนและเยาวชนทั่วประเทศ

ศนท.สพฐ./ ภาพ : รายงาน