สพม.22 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2563 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 โดย นายจักราวุธ สอนโกษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 ได้ดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัด สพม.22    ซึ่งจะดำเนินการรับสมัคร ระหว่างวันที่ 12-18 พฤษภาคม 2563 ณ สพม.22 ในวัน เวลา ราชการ