น้ำใจครู สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ร่วมต้านภัยโควิด 19 มอบเงินสนับสนุนในการจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับ รพ.7 แห่ง ใน จ.ศรีสะเกษ

เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2563 ที่ห้องปฏิบัติราชการผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ ว่าที่  ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 พร้อมด้วย นางสาวรุ่งอรุณ เมธาภัทรกุล นายคำโพธิ์ บุญสิงห์ นายสุเทพ  ศรบุญทอง นายชาณุวัติ ศรเพชร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 พร้อมด้วย  บุคลากรในสังกัด ได้นำเงิน จำนวน 160,000 บาท ที่ได้จากการระดมทุนด้วยความสมัครใจจากข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 จำนวนประมาณ  2,800 คน มอบผ่าน นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เพื่อนำไปสนับสนุนโรงพยาบาลในจังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 7 โรงพยาบาล ประกอบด้วย โรงพยาบาลศรีสะเกษ โรงพยาบาลกันทรารมย์ โรงพยาบาลยางชุมน้อย โรงพยาบาลวังหิน โรงพยาบาลพยุห์ โรงพยาบาลโนนคูณ และโรงพยาบาลน้ำเกลี้ยง ในการจัดซื้อวัสดุ  ครุภัณฑ์ในการปฏิบัติงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19)

จากนั้น ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 และคณะ ได้เดินทางไปที่องค์การบริหารส่วนตำบลพยุห์ อำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อนำเงิน จำนวน 20,000 บาท ไปมอบให้กับ นายปกครอง บุญชูกุศล  นายอำเภอพยุห์ เพื่อมอบต่อให้กับ นายแพทย์เชิดชาติ วิทูราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพยุห์ โดยมี ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดอำเภอพยุห์ พร้อมด้วย ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพยุห์ และสาธารณสุขอำเภอพยุห์ ร่วมพิธีมอบในครั้งนี้

ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 กล่าวว่า  จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) ทำให้หลายคนเป็นกังวล และคอยติดตามข่าวสารกันอยู่ตลอดถึงจำนวนผู้ติดเชื้อ และอัตราการเสียชีวิต รวมไปถึงการป้องกันตัวเองให้รอดพ้นจากการติดเชื้ออันตรายนี้ ขณะที่ความรุนแรงในการแพร่กระจายไปทั่วโลกกว่า 120 ประเทศ สำหรับประเทศไทยได้มีการแพร่ระบาดและรุนแรงขึ้นเป็นลำดับ ในขณะที่รัฐบาลไทย โดยกระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสดังกล่าว โดยขอความร่วมมือประชาชนในการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดขึ้นอย่างเคร่งครัด เพื่อมิให้เกิดความรุนแรงมากไปกว่านี้ และในการต่อสู้กับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) บุคลากรทางการแพทย์ทุกคน คือ หน่วยกล้าตายที่ปฏิบัติงานด้วยความรับผิดชอบ  ทุ่มเท และเสียสละเพื่อประชาชนชาวไทยทุกคน ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1  ได้ตระหนักถึงความสำคัญของบุคลากรทางการแพทย์ทุกคนในจังหวัดศรีสะเกษ ที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความทุ่มเททั้งแรงกาย แรงใจ จึงได้จัดทำโครงการ “น้ำใจครู สู้ภัยโควิด 19” ขึ้น เพื่อระดมเงินงบประมาณในการสนับสนุนการจัดซื้อจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ในการปฏิบัติงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา  (Covid-19) เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์ในการปฏิบัติงาน และเพื่อส่งเสริมบุคลากรในสังกัดให้มีคุณธรรม ตามคุณธรรมองค์กร “น้ำใจงาม วินัยเข้ม รับผิดชอบสูง”////// ปาริชาติ อาจสำแดง ภาพ / ข่าว