สพป.พิษณุโลก 3 รวมใจช่วยนักเรียนที่ครอบครัวประสบภัย Covid-19

ดร.วิเชียร ทรงศรี ผอ.สพป.พล.3 จัดโครงการรวมใจช่วยนักเรียนที่ครอบครัวประสบภัย Covid-19  โดยการรับบริจาคเงินของผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.พิษณุโลก เขต 3 และผู้มีจิตศรัทธา จำนวน  90,000 บาทเศษ มีวัตถุประสงค์เพื่อแจกถุงยังชีพให้กับนักเรียนในสังกัดที่ได้รับความเดือนร้อนจากการแพร่ระบาดของ Covid 19 จำนวน 163 โรงเรียน ถุงยังชีพ ประกอบด้วยข้าวสาร น้ำมันพืช ปลากระป๋อง บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป น้ำปลา และ ทุนการศึกษา จากเงินกองทุน”พรหมวัดชาติไทยเพื่อช่วยเหลือน้องผู้ยากไร้ สพป.พิษณุโลก เขต 3 ” จำนวน 163  ทนๆละ 1,000  บาท เป็นเงิน  163,000 บาท ซึ่งในที่ 30 เมษายน 2563 มอบถุงยังชีพ ให้กับโรงเรียนในสังกัดเครือข่ายอำเภอวัดโบสถ์ 1