ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 เป็นประธานในการประชุมการนิเทศติดตามการจัดการศึกษาทางไกลฯ พิจารณาเกณฑ์การติดตามการเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 นายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 เป็นประธานในการประชุมการนิเทศติดตามการจัดการศึกษาทางไกลฯ พิจารณาเกณฑ์การติดตามการเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้จากที่บ้าน Learn Form Home โดยการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลการจัดการเรียนการสอนตามกระทรวงศึกษาธิการ ณ ห้องประชุม Conference สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1

นิษชนก อินอุ่นโชติ
Latest posts by นิษชนก อินอุ่นโชติ (see all)