ชัยภูมิ จัดแข่งขันกีฬา “สพฐ.เกมส์” ปี 2561

วันที่  23 พฤศจิกายน 61 เวลา 15.00 น. นายกรกต  ธำรงวงศ์สวัสดิ์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ  เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา “สพฐ.เกมส์” ปี 2561 จังหวัดชัยภูมิ  ณ สนามกีฬากลางจังหวัดชัยภูมิ โดยมีนายธนชน  มุทาพร ผอ.สพป.ชัยภูมิ  เขต 1 กล่าวรายงาน  มีนายมนัส  เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2,นายนิวัฒน์  แก้วเพชร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 และนายอุดมชัย  ชัยจุฑาภัค ผอ.สพม.เขต 30 พร้อมทั้งผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน สังกัดสพป.ชัยภูมิ  เขต 1,2,3 สพม.30 และสังกัดเอกชน เข้าร่วมฯ   นายธนชน  มุทาพร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1   กล่าวว่า กระทรวงศึกษาธิการ โดยพลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายนำกีฬาสู่ระบบการศึกษา โดยจัดทำหลักสูตรที่เน้นเรื่องทักษะการออกกำลังกาย ส่งเสริมการเล่นกีฬาสำหรับประชาชนทั่วไป และการแข่งขันกีฬา “สพฐ. เกมส์”   วัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้แสดงความสามารถด้านทักษะกีฬา พร้อมทั้งพัฒนาด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจและสังคม ป้องกันเยาวชนให้ห่างไกลยาเสพติดและพัฒนาความสามารถด้านกีฬาสู่การเป็นนักกีฬามืออาชีพได้  ซึ่ง สพฐ. ได้มอบให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 1 ของทุกจังหวัดเป็นเจ้าภาพในการคัดเลือกตัวแทนระดับจังหวัด  เพื่อเข้าแข่งขันในระดับภูมิภาค  ในส่วนของจังหวัดชัยภูมิ ได้ดำเนินการจัดการแข่งขันฯ ระหว่างวันที่ 21-25 พฤศจิกายน 2561  แบ่งการแข่งขันเป็น 3 รุ่น คือ รุ่นอายุ 12 ปี, 15 ปี และ 18 ปี ชาย-หญิง ประกอบด้วย กีฬา 7 ประเภท คือ ฟุตบอล, ฟุตซอล, วอลเล่ย์บอล, เซปักตะกร้อ, บาสเกตบอล, คีตะมวยไทย และทักษะแม่ไม้มวยไทย    โดยได้รับความอนุเคราะห์สถานที่จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ เทศบาลเมืองชัยภูมิ และสถานศึกษาสังกัด สพป. ชัยภูมิ  เขต 1,2,3 และ สพม.30  อนุเคราะห์ครูและบุคลากรทางการศึกษา  เป็นคณะกรรมการตัดสิน และโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพลอนุเคราะห์วงดุริยางค์ในพิธีเปิดฯ