สพป.หนองคาย เขต 1 ประชุมคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. ปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 1

วันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เวลา 13.00 น. ดร.อนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 เป็นประธานประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 ปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมพระสุก สพป.หนองคาย เขต 1 โดยมีคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ภายใต้มาตรการในการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) แบบคุมเข้ม ตามคำสั่งของ สพฐ.โดยเคร่งครัด