เยี่ยมให้กำลังใจ และมอบเงินช่วยเหลือครอบครัวนักเรียนจมน้ำเสียชีวิต

15 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.00 น. นายดนัย เส้งสีแดง รอง ผอ.สพป.รักษาราชการแทน ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 1 มอบหมายให้ นายสราวุธ ยอดรักษ์ และ ดร.สุธิภรณ์ ขนอม รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 1 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ผู้บริหาร และคณะครูโรงเรียนบ้านยี่งอ เดินทางไปเยี่ยมและให้กำลังใจแก่ครอบครัวของ เด็กชายอัลฟารุก ดอแมง นักเรียนชั้นอนุบาล 2 โรงเรียนบ้านยี่งอ จมน้ำเสียชีวิต โดยเบื้องต้น สพป.นราธิวาส เขต 1 และโรงเรียนในสังกัด ได้มอบเงินช่วยเหลือแก่ครอบครัวนักเรียน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจกับทางครอบครัว