สพป.ชัยภูมิ เขต 3 จัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ผ่านระบบ Online เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ในสถานการณ์ COVID-19

วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น. สพป.ชัยภูมิ เขต 3 จัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ครั้งที่ 2/2563 ผ่านระบบ Online ในการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563  นำโดยนายนิวัฒน์ แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 พร้อมด้วย นายสุวัฒน์ ซื่อสัตย์ ,นายธิติวุฒิ นาคุณทรง,นายนิมิตร ฤทธิ์ไธสง รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ทั้ง 3 ท่าน,ผอ.กลุ่ม/หน่วย ในการมอบนโยบายการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาและการจัดการเรียนการสอนทางไกล DLTV ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ในสถานการณ์การเฝ้าระวังและการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) โดยมีน.ส.สมลักษณ์ วิจบ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เป็นพิธีกรดำเนินรายการ ทั้งนี้ ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัด ได้ร่วมประชุมผ่านช่องทาง www.chaiyaphum3.go.th  โดยมีคณะทีมงาน ICT สพป.ชัยภูมิ เขต 3 นำโดยนายศุภศิษฎ์ พิทยศักดิ์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร สพป.ชัยภูมิ เขต 3 และคณะจัดทำระบบการถ่ายทอดสด ในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมจันทน์ผา สพป.ชัยภูมิ เขต 3