ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ตรวจเยี่ยมความเรียบร้อยของสนามคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักจิตวิทยาโรงเรียนฯ เพื่อให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

วันที่ 16 พฤษภาคม 2563 นายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 เป็นประธานในการดำเนินการคัดเลือกเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และตำแหน่งครูผู้ผู้สอน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 พร้อมทั้งตรวจเยี่ยมความเรียบร้อยของสนามคัดเลือก เพื่อให้การคัดเลือกดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส บริสุทธิ์ ยุติธรรม ตรวจสอบได้ ณ สนามคักเลือกโรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด

นิษชนก อินอุ่นโชติ
Latest posts by นิษชนก อินอุ่นโชติ (see all)