สพป.หนองคาย เขต 1 ประชุมเตรียมการวางแผนออกติดตามการทดลองการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

วันจันทร์ที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 น. ดร.อนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 เป็นประธานประชุมเตรียมการวางแผนออกติดตามการทดลองการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ ห้องประชุมหินหมากเป้ง สพป.หนองคาย เขต 1 เพื่อชี้แจงแนวทางในการจัดการเรียนการสอนทางไกล การเตรียมพร้อมและติดตามว่ามีการจัดการเรียนการสอนได้จริงมากน้อยเพียงใด นำข้อมูลมาวิเคราะห์ถึงปัญหาและสาเหตุสำหรับการเปิดภาคเรียนในวันที่ 1 กรกฎาคมนี้ โดยมี ดร.อรรถกร ชัยมูล รองผอ.สพป.นค.1 พร้อมกับคณะศึกษานิเทศก์ทุกคน พร้อมคณะทำงาน เข้าร่วมประชุมและนำไปชี้แจงสื่อสารทำความเข้าใจไปยัง โรงเรียน ครู รวมถึงนักเรียนและผู้ปกครอง ภายใต้มาตรการในการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) แบบคุมเข้ม ตามคำสั่งของ สพฐ.โดยเคร่งครัด