ผช.เลขา กพฐ.เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการตาม ว.21-ว.22 สพป.สฎ2

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2561 นายอัมพร พินะสา ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการตามโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์ ว.21และว.22 ณ ห้องประชุมโรงแรมเคปาร์ค อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีนายประทีป ทองด้วง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 กล่าวรายงาน โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ความเข้าใจในเรื่องดังกล่าว วิทยากรให้ความรู้ประกอบด้วยนายนิพนธ์ ก้องเวหา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 และคณะ เป็นวิทยากรให้ความรู้ ดำเนินการระหว่างวันที่ 24 -25 พฤศจิกายน 2561 มีผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ 400 คน ในการนี้ ท่านประธานเป็นตัวแทนของบริษัท ธิงค์ บิยอนด์ บุคส์ จำกัด มอบหนังสือให้กับโรงเรียนในสังกัด สพป.สฎ2 จำนวน 20 โรงเรียน รวมมูลค่ากว่า 400,000 บาท ภาพ/ข่าว ประยูร พงษ์ประยูร ปชส.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2