รร.เวียงแหงวิทยาคม จ.เชียงใหม่ เตรียมความพร้อมการจัดการศึกษาทางไกล

รร.เวียงแหงวิทยาคม จ.เชียงใหม่ เตรียมความพร้อมการจัดการศึกษาทางไกล

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2563  นางภักดิ์ศรินญา คมน์สุทธิแสน ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครูโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่ เตรียมความพร้อมการจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ระหว่างวันที่ 18 พฤษภาคม – 30 มิถุนายน 2563 (ระยะทดลอง) เหมาะสม สอดคล้อง พัฒนาศักยภาพ และคุณภาพของนักเรียนอย่างต่อเนื่อง