++นิเทศการจัดการเรียนการสอนทางไกลโดยผู้ปกครองเป็นผู้ช่วยครู โรงเรียนศูนย์ปางมะผ้าในโครงการตามพระราชดำริ อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน++

^^^  วันจันทร์  ที่ 18 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2563  นายชนธัญ  ติ๊บเมืองมา รองผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 พร้อมคณะลงพื้นที่โรงเรียนศูนย์ปางมะผ้าในโครงการตามพระราชดำริ  อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน  เพื่อนิเทศการจัดการเรียนการสอนทางไกล DLTV ในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  โดยผู้ปกครองเป็นผู้ช่วยครู เพราะผู้ปกครองเป็นผู้ที่มีความสำคัญอย่างมาก และใกล้ชิดกับเด็ก เป็นการสร้างกิจกรรมความรักความผูกพันกับบุตรหลาน พลิกวิกฤต COVID -19 เป็นโอกาส //นรินทร์  ไชยวงศ์  ภาพ/ธีรธิดา  พรหมมาแบน  รายงาน+++

ธีรธิดา พรหมมาแบน