สพม.36 ลงพื้นที่ติดตามการเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนทางไกล ของ โรงเรียนในสังกัด

วันที่ 18 พฤษภาคม 63 เวลา 09.00 น. นายวรพงษ์ สันติวงค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 2 รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 พร้อมด้วย นายเรืองชัย ตามรภาค ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ลงพื้นที่ติดตามการเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนทางไกล ของ โรงเรียนในสังกัด ณ โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ และโรงเรียนแม่ลาววิทยาคม จังหวัดเชียงราย โดยมีผู้บริหารสถานศึกษาและคณะครูให้การต้อนรับและร่วมให้ข้อมูล/น.ส.กาญจนา  ธรรมสอน  นักประชาสัมพันธ์/ข่าว