การสอบคัดเลือกพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักจิตวิทยา สังกัด สพม.36

วันที่ 16 พฤษภาคม 2563 เวลา 08.00 น. นายวรพงษ์ สันติวงค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 2 รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 มอบหมายให้ นายอรรณพ จูจันทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 เป็นประธานในการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักจิตวิทยา สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36  ณ สนามสอบชั่วคราว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 โดยมีผู้ร่วมเข้าสอบแข่งขัน จำนวน 6 คน โดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จะประกาศผลการสอบคัดเลือกในวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 /น.ส.กาญจนา  ธรรมสอน  นักประชาสัมพันธ์/ข่าว