นายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต1 ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)

วันที่ 18 พฤษภาคม 2563 นายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินการเรียนการสอนด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ตามแนวทางการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ในสถานการณ์โควิด-19 และเยี่ยมบ้านนักเรียน เพื่อรับทราบปัญหาและอุปสรรคในการทดลองออกอากาศ โรงเรียนรัฐประชาวิทยาคาร และโรงเรียนสหคามวิทยาคาร อำเภอจตุรพักตรพิมาน สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1

นิษชนก อินอุ่นโชติ
Latest posts by นิษชนก อินอุ่นโชติ (see all)