สพป.พิษณุโลก เขต 3 ติดตามความพร้อมในการทดสอบการสอนด้วยระบบทางไกล (DLTV)

ดร.วิเชียร ทรงศรี ผอ.สพป.พล.3 ติดตามความพร้อมในการทดสอบการสอนด้วยระบบทางไกล (DLTV) ของสถานศึกษาในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) ในวันที่ 18 มีนาคม 2563 ณ โรงเรียนบ้านบุ่งผลำ อ.นครไทย และ โรงเรียนบ้านร่มเกล้า อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก