สพป.อุดรธานี เขต 1 ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนักเรียนเพื่อติดตามการทดลองการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV ตามแนวทางการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ

วันจันทร์ที่ 18 พฤษภาคม 2563 เวลา 08.00 น. นายพรชัย โพคันโย ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 พร้อมด้วย นายศุภชัย ศรีหาใต้ รอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 และคณะศึกษานิเทศก์ ให้การต้อนรับ ดร.ธนนท์ วีรธนนท์ คณะทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนักเรียนเพื่อติดตามการทดลองการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV ตามแนวทางการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หลังกระทรวงศึกษาธิการ​และมูลนิธิ​การศึกษา​ทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) จัดการเรียนการสอนผ่านโทรทัศน์ ออกอากาศทางช่องฟรีทีวี จำนวน 17 ช่อง โดยการลงพื้นที่ดังกล่าวได้ตรวจเยี่ยมบ้านนักเรียนโรงเรียนบ้านชัยพรมิตรภาพที่ 67 จำนวน 3 หลัง และโรงเรียนบ้านหนองบัวเงินหนองบัวทอง จำนวน 4 หลัง เพื่อรับทราบถึงบริบทและข้อจำกัดในการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV  อีกทั้งเป็นการรวบรวมข้อมูลเพื่อนำเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อพัฒนาการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV ให้มีประสิทธิภาพและเข้าถึงง่าย เพื่อให้ลูกหลานได้เรียนหนังสือต่อไป ในการนี้ต้องขอบคุณคณะครูทั้งสองโรงเรียน ตลอดจนผู้ปกครอง ที่ให้ความร่วมมือในการลงพื้นที่ในครั้งนี้