สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ติดตามการเรียนการสอนออนไลน์ โรงเรียนในสังกัด

นที่ 18 พฤษภาคม 2563 นายนิวัฒน์ แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 มอบหมายให้นายนิมิตร ฤทธิ์ไธสง รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 พร้อมด้วยคณะศึกษานิเทศก์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูโรงเรียนในสังกัด ลงพื้นที่ติดตามและให้ความช่วยเหลือแนะนำผู้ปกครองและนักเรียน ในการจัดการเรียนการสอนทางไกล ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งเป็นวันแรกของการทดลองการเรียน Online ในการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 1 กรกฏาคม 2563