ผอ.สพป.ระยอง เขต ๒ ประเมินสัมฤทธิผลฯ ผู้อำนวยการสถานศึกษา ครบ ๑ ปี

ในวันที่ ๑๒,๑๓,๑๔,๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ นายธันวา ลิ่มสถาพร ผู้อำนวยการสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๒ มอบหมาย นางอำพัย อุดมพฤกษชาติ รองผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๒ พร้อมคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลฯ ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ตามตัวชี้วัด (Key Performance Indicators) ในระยะเวลา ๑ ปี ครั้งที่ ๒ จำนวน ๘ โรงเรียน คือ โรงเรียนวัดเขากะโดน โรงเรียนวัดคลองชากพง โรงเรียนบ้านเจริญสุข โรงเรียนบ้านหนองน้ำขุ่น โรงเรียนบ้านเนินดินแดง โรงเรียนบ้านหนองไทร โรงเรียนวัดชุมนุมสูง และโรงเรียนวัดไตรรัตนาราม จังหวัดระยอง