สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้วยระบบ Online

วันที่ 19 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายสุวัฒน์ ซื่อสัตย์ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครง การพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้วยระบบ Online ซึ่ง กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 3 โดยมีน.ส.สุนัน ทองสงฆ์ ผอ.กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้จัดทำโครงการฯ ตามกรอบแนวทางที่ ก.ค.ศ. กำหนด เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลและเพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศไทยไปสู่ความ มั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน โดยปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานและการให้บริการภาครัฐ ด้วยการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ ภายใต้แนวคิด”การปรับเปลี่ยนภาครัฐเป็นรัฐบาลติจิทัล” จึงเสนอคณะกรรมการร่วมกันพิจารณาขับเคลื่อนการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล โดยกำหนดหลักสูตรการอบรมออนไลน์ เนื้อหาหลักสูตร เพื่อนำไปอบรมให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัด ต่อไป