ผอ.สพป.นศ.2 รับมอบเครื่องกดเจลด้วยเท้าใช้ประโยชน์ในการคัดกรองผู้มารับบริการ

19  พฤษภาคม 2563 เวลา 10.30 น. นายประหยัด สุขขี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 (ผอ.สพป.นศ.2) พร้อมด้วยว่าที่ร้อยโท ดร.สุเวศ กลับศรี รอง ผอ.สพป.นศ.2 และบุคลากรในสังกัดรับมอบเครื่องกดเจลด้วยเท้า จากนายดุสิต  ปลอดใจดี ตัวแทนบริษัทแกมมาโก้ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อใช้ในส่วนราชการต่อไป

นายประหยัด สุขขี  ผอ.สพป.นศ.2 กล่าวว่า  เครื่องกดเจลด้วยเท้า เหมาะแก่การใช้งานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 เนื่องจากเป็นหน่วยงานบริการมีผู้มารับบริการเป็นจำนวนมากในแต่ละวัน สามารถลดความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดการติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019  (COVID-19)   อีกทั้งยังใช้งานได้ง่ายไม่เปลืองเนื้อที่ เคลื่อนย้ายได้สะดวก   และลดการสัมผัสของบุคคลด้วยซึ่งถือว่าเป็นประโยชน์อย่างมาก และขอขอบคุณบริษัทแกมมาโก้ (ประเทศไทย) จำกัด ทางหน่วยงานจะนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป