ตรวจเยี่ยมการติดตามการบริหารจัดการและการเรียนการสอน DLTV ณ โรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม

วันที่ 18 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.00 น. นายวรพงษ์ สันติวงค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 พร้อมด้วย นางอุไร จันทร์ซางเพ็ญ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และนางศิริพร ถูกจิตต์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการติดตามการบริหารจัดการและการเรียนการสอน DLTV ภายใต้การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ โรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม  อำเภอดอกคำใต้  จังหวัดพะเยา โดยมี ว่าที่ร้อยตรี ญาณบดินทร์ อินเตชะ ผู้อำนวยการโรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม และคณะครูให้การต้อนรับและร่วมให้ข้อมูล /น.ส.กาญจนา  ธรรมสอน นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ/ข่าว