ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 ติดตามการเรียนทางไกลในยุคโควิด-19

วันอังคารที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เวลา 10.00 น. ดร.อนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 ออกติดตามการเรียนทางไกลในยุคโควิด-19 ณ บ้านสังคม ตำบลสังคม อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย เพื่อติดตาม ประเมินผลพร้อมรับฟังปัญหาและให้คำแนะนำแก่ ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู นักเรียนและผู้ปกครองนักเรียน โครงการนี้มีชื่ออย่างเป็นทางการว่า “การจัดการศึกษาทางไกลผ่านโทรทัศน์ระบบดิจิทัลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) เป็นความร่วมมือระหว่าง ศธ. มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ และสำนักงานคณะกรรมการการกระจายเสียง การโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ “เพื่อไม่ให้เกิดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ และทำให้การแพร่ระบาดกลับมาอีกครั้ง” ก่อนเปิดเทอม 1 กรกฎาคม 2563 ต่อไป