++ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 นิเทศการเรียนการสอนทางไกลโดยผู้ปกครองเป็นผู้ช่วยครู โรงเรียนบ้านยาป่าแหน อ.ปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน++

<<<วันอังคาร ที่ 19 พฤษภาคม 2563  นายชนธัญ  ติ๊บเมืองมา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 พร้อมด้วยผอ.กลุ่มภารกิจ ศึกษานิเทศก์และประธานกลุ่มเครือข่าย ได้ออกกำกับ ติดตามและนิเทศการเรียนการสอนทางไกลโดยผู้ปกครองเป็นผู้ช่วย ซึ่งได้ดำเนินการประชุมชี้แจงเพื่อมอบนโยบาย การสะท้อนสภาพปัญหาและแนวทางแก้ไขของผู้บริหารสถานศึกษา รวมทั้งการตรวจเยี่ยมการสอนนักเรียนโดยผู้ปกครองซึ่งใช้ใบความรู้และใบกิจกรรมซึ่งครูเป็นผู้นำมามอบให้  ณ โรงเรียนบ้านยาป่าแหน อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน เพื่อให้ทราบปัญหาที่แท้จริงจากการสะท้อนของผู้ปกครองเพื่อนำไปสู่การพัฒนาสถานศึกษาที่ไม่สามารถใช้การสอนON AIRได้เนื่องจากไม่มีไฟฟ้า//นรินทร์ ไชยวงศ์  ภาพ//ธีรธิดา  พรหมมาแบน  รายงาน//

ธีรธิดา พรหมมาแบน