สพป.ชัยภูมิ เขต 1  สรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการตำแหน่งนักจิตวิทยา

สพป.ชัยภูมิ  เขต  1   ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการตำแหน่งนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน 1 อัตรา โดยจัดประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะตามมาตรฐานตำแหน่งและประเมินสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่ง(สัมภาษณ์) ในวันที่  19  พฤษภาคม  2563   ณ ห้องประชุม 1  ซึ่งมีนายธนชน  มุทาพร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1  เป็นประธานฯ  มีผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการสรรหา 5 ราย เข้าสอบสัมภาษณ์  2 ราย และจะประกาศผลการสรรหาและเลือกสรร ภายในวันที่ 20 พฤษภาคม 2563 นี้