สพป.ชัยภูมิ เขต 1  จัดการประชุมรายงานแผนปฏิบัติการความพร้อมการเปิดภาคเรียนตามมาตรการด้านความปลอดภัยในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (รุ่น 2)

วันที่ 19  พฤษภาคม 2563   นายพรภิรมย์  สุทธิกานต์  รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1  พร้อมด้วยนายประยงค์  มาแสง  ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญและคณะศึกษานิเทศก์  สพป.ชัยภูมิ  เขต 1  ร่วมประชุมเพื่อรับฟังการรายงานแผนปฏิบัติการตามมาตรการด้านความปลอดภัยในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียน (1 กรกฎาคม 2563)  จากผู้บริหารสถานศึกษาในศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา 4  ศูนย์ (พื้นที่ อ.เมืองชัยภูมิ ) ด้วยระบบ Video Conference ผ่าน Google Meet  ณ หอประชุมรวมใจครูชัยภูมิ   โดยผู้บริหารสถานศึกษานำเสนอแผนการดำเนินการตามบริบทของแต่ละสถานศึกษาและเขตพื้นที่การศึกษาร่วมเติมเต็มรวมทั้งให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม