สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 โดย ดร.ธนนท์ วีรธนนท์ คณะทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนักเรียนเพื่อติดตามการทดลองการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV ตามแนวทางการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ

วันที่ 19 พฤษภาคม 2563 นายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 และคณะศึกษานิเทศก์ ให้การต้อนรับ ดร.ธนนท์ วีรธนนท์ คณะทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนักเรียนเพื่อติดตามการทดลองการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV ตามแนวทางการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หลังกระทรวงศึกษาธิการ​และมูลนิธิ​การศึกษา​ทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) จัดการเรียนการสอนผ่านโทรทัศน์ ออกอากาศทางช่องฟรีทีวี จำนวน 17 ช่อง โดยการลงพื้นที่ดังกล่าวได้ตรวจเยี่ยมบ้านนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองแสง จำนวน 3 หลัง และโรงเรียนดงยางแสบง จำนวน 4 หลัง เพื่อรับทราบถึงบริบทและข้อจำกัดในการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV  อีกทั้งเป็นการรวบรวมข้อมูลเพื่อนำเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อพัฒนาการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV ให้มีประสิทธิภาพและเข้าถึงง่าย เพื่อให้ลูกหลานได้เรียนหนังสือต่อไป ในการนี้ต้องขอบคุณคณะครูทั้งสองโรงเรียน ตลอดจนผู้ปกครอง ที่ให้ความร่วมมือในการลงพื้นที่ในครั้งนี้

นิษชนก อินอุ่นโชติ
Latest posts by นิษชนก อินอุ่นโชติ (see all)