สพป.หนองคาย เขต 1 ติดตามการเรียนทางไกลในยุคโควิด-19

วันอังคารที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 น. ดร.อนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 มอบหมายให้นางสาวรุ่งนภา ธิศรี รองผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 พร้อมด้วยศึกษานิเทศก์ ออกติดตามการเรียนทางไกลในยุคโควิด-19 ณ บ้านเหมือดแอ่และบ้านโนนดู่ อำเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย ซึ่งเป็นเขตบริการของโรงเรียนบ้านเหมือดแอ่และโรงเรียนบ้านโนนดู่โพนหวายประชาสรรค์ เพื่อติดตาม ประเมินผลพร้อมรับฟังปัญหาและให้คำแนะนำแก่ ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู นักเรียนและผู้ปกครองนักเรียน โครงการนี้มีชื่ออย่างเป็นทางการว่า การจัดการศึกษาทางไกลผ่านโทรทัศน์ระบบดิจิทัลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) เพื่อไม่ให้เกิดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ และทำให้การแพร่ระบาดกลับมาอีกครั้ง ก่อนเปิดเทอม 1 กรกฎาคม 2563 ต่อไป