ดำเนินการสรรหาพนักงานราชการ ตำแหน่งนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2

วันที่ 19 พฤษภาคม 2563 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 ดำเนินการสรรหาพนักงานราชการ ตำแหน่งนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 ณ สนามสอบห้องประชุมอเนกประสงค์โดม สพป.อุดรธานี เขต 2