++ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ตรวจเยี่ยมสนามสอบนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา+++

<< วันพุธ  ที่ 20 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2563  เวลา 09.00   ดร.พุฒชาด  จันทร์ดำ ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1   ตรวจเยี่ยมสนามสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1  ณ ห้องประชุม  1 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 //ผอ.สุภาสิริ  มณีธร  ภาพ// ธีรธิดา  พรหมมาแบน  รายงาน  /+++

ธีรธิดา พรหมมาแบน