สพป.กำแพงเพชร เขต 1 ประชุมพุธเช้าข่าวสพฐ.และร่วมประชุมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์

วันที่ 20 พฤษภาคม 2563 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 3 อาคาร 1 ดร.สุพล จันต๊ะคาด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 พร้อมด้วย นายทินกร หมวกแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 ดร.อรชร ปราจันทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 ดร.ทวีศักดิ์ พรหมพินิจ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน เข้าร่วมการประชุมพุธเช้าข่าวสพฐ. พร้อมรับและแจ้งนโยบายข้อราชการ และร่วมประชุมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ โดยมี ดร.อำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการ กพฐ. เป็นประธานการประชุม

สพป.กำแพงเพชร เขต 1 ประชุมพุธเช้าข่าวสพฐ.และร่วมประชุมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์