สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 คัดกรองผู้เข้ารับการคัดเลือกนักจิตวิทยาโรงเรียน

วันที่ 20 พฤษภาคม 2563 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ ดำเนินการคัดกรองผู้เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักจิตวิทยาโรงเรียน ประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยได้รับความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกระแชงมาคัดกรองในวันนี้ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4