สพป.ลพบุรี เขต 1 > ออกพื้นที่เพื่อรับฟังนโยบายการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ของกลุ่มโรงเรียนจตุรมิตร

วันที่ 8 พฤษภาคม 2563 >>นายณรงค์ ชุณหะนันทน์ รองผู้อำนวยการ สพป.ลพบุรี เขต 1 รักษาราชการแทน พร้อมด้วย   ศน.กุลรตี เอกสุวรรณ์ ศึกษานิเทศก็ชำนาญการพิเศษ ออกพื้นที่เพื่อรับฟังนโยบายการจัดการเรียนการสอนทางไกล กับกลุ่มโรงเรียนจตุรมิตร และมีนายสุพจน์ วงษ์เจริญ ประธานกลุ่มฯ  คณะผู้บริหาร ครูวิชาการ กลุ่มโรงเรียนจตุรมิตร เข้าร่วม ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดหนองเมือง สพป.ลบ.1… น.ส.โชติรส เทียนดี นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ :รายงาน…

Latest posts by โชติรส เทียนดี (see all)