สพป.น่าน เขต 2 ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 19/2563

เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2563 เวลา 08.00 น. นายประสิทธิ์ ไชยวงษ์ ผอ.สพป.น่าน เขต 2 พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.น่าน เขต 2 ผอ.กลุ่ม/หน่วย ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 19/2563 โดย นายสุรศักดิ์ อินศรีไกร ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้แจ้งข่าวสารการดำเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ทราบเพื่อนำไปเป็นแนวทางการปฏิบัติงาน ต่อด้วยการประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ทั่วประเทศ เกี่ยวกับการจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จาก สพฐ. ณ ห้องประชุมเสี้ยวดอกขาว สพป.น่าน เขต 2